Ana Sayfa
Genel
Mevzuat

Mevzuat ve Yönetmelikler

ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SUBÜ 2018 İDARE FAALİYET RAPORU

YAYIN YÖNERGESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESI

SPOR BİLİMLERİ YÖNERGESİ

ETİK İLKE VE DEĞERLER YÖNERGESİ

EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

2018-2019 YAZ ÖĞRETİMİ SENATO ESASLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ETİK İLKE VE DEĞERLER YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV YÖNETMELİĞİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VEÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AZAMİ SÜRELERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AZAMİ SÜRE DİYAGRAMI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İŞYERİ EĞİTİM YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI SENATO ESASLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ SENATO ESASLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI