Ana Sayfa
Genel
Sunuş

SUNUŞ

Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi gücü ile sürdürülmekte, toplumların geleceği ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda genç nüfus oranı ile gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan ülkemizde, üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliği yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama sorumluluğu da taşımaktadır.

Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için, yüksek verimi gerçekleştirecek bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek öncelik taşımaktadır. Mesleki açıdan iyi yetişmiş insan gücü, oluşabilecek olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Bir eğitim kurumu olarak üniversitemiz, geniş ilgi alanında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmanın yanında öğrencilerimizi, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, mesleki açıdan yetkin, eleştirel ve analitik düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, uygulama becerilerine sahip nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için sektör ile birlikte çalışmaktadır.

Üniversitemizde iş dünyasının beklentilerini karşılayacak bilgi ve uygulama becerisine sahip nitelikli insan yetiştirmek için eğitim öğretimin bir döneminin işletmelerde yapılmasını kapsayan Meslek Yüksekokulları için 3+1, Fakülteler için 7+1 Eğitim Modeli uygulanmaktadır. Bu modeller ile üniversite ile iş dünyası işbirliği geliştirilmekte, öğrencilerimiz daha mezun olmadan iş bulmakta, işverenler nitelikli insan kaynağına ulaşmakta, akademisyenler iş dünyası ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

Üniversite-toplum-iş dünyası ve uluslararası etkinlik zinciri ile iyiden mükemmele doğru akademik heyecan oluşturulması, ülkemizin dünyaya açılmasına katkı verecek sektörlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması için akademik işbirliğine yönelik çalışmaların yapılması, entelektüel birikimle üretilen bilgi ve ar-ge faaliyetlerinin teorik seviyede kalmayarak çıktıya dönüştürülmesi ve toplumla paylaşma mekanizmalarının geliştirilmesi ile faydaya dönüştürülmesi ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Üniversitemiz misyonuna hizmet edecek yetenekli ve gayretli öğretim elemanı kadromuzla, iş dünyası ile birlikte oluşturduğumuz sinerjiyi, doğru yönetim anlayışı ve öğrencilerimizin dinamizmi ile birleştirerek birlikte başarma gayretindeyiz…

Selam, saygı ve sevgilerimle…

 

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK

REKTÖR