Ana Sayfa
Sağlık, Kültür ve Spor
Öğrenci Toplulukları Dökümanlar

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları Nasıl Kurulur?

Sakarya Üniversitesi öğrencileri tarafından bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında faaliyet göstermek üzere topluluklar kurulabilir. En az bir akademisyenin başkanlığında iki öğrencinin girişimde bulunması gerekmektedir. Öğrenci Toplulukları Spor, Kültür ve Sanat Birliği ve Fakülte/Yüksek Okul Toplulukları olmak üzere iki ayrı birime bağlı olarak kurulabilir.

Fakülte/Yüksek Okula Bağlı Topluluklar: Bölüme bağlı olacak olan Topluluklar Fakülte/Yüksek Okulundan Akademik Danışman belirleyip başvuru evraklarını hazırladıktan sonra kurulma işlemini topluluğun bağlı olduğu Fakülte/Yüksek Okula yazı işlerine teslim eder ve Fakülte/Yüksek Okul Spor, Kültür ve Sanat Kurullarında görüşülerek uygun görüldüğü takdirde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na sevk edilir. Tüzük Taslağı SKS Mevzuat bölümünde sunulmuştur.

Spor Kültür ve Sanat Birliğine Bağlı Topluluklar: Topluluk kurulma işlemlerini başvuru evraklarını hazırladıktan sonra Genel Evrak Şube Müdürlüğü aracığıyla Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na ulaştıracaklardır. Tüzük Taslağı SKS Mevzuat bölümünde sunulmuştur.

SKS Yönetim Kurulu tarafından da uygun görüldüğü takdirde SKS Birlik Başkanlığı Yönetim Kurulu Kararı ile topluluk kurulur ve kurulduğuna dair bir üst yazı ile ilgili birime bilgi verilir.

Aynı isim, benzer faaliyet alanı ve amaç için kurulacak topluluklarla ilgili olarak talepte bulunulurken dikkat edilmesi gerekmektedir.